Aktuální znění umožnění vstupu na tréninky, lekce a závody konané v areálu Archery Park
T. Z.
24.11.2021 07:57
S účinností od 22.11.2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí:

1. Vnitřní sportoviště
Vstup pro osoby za dodržení podmínek 1. – kontroluje provozovatel
Při skupinových lekcích rozestupy 1,5m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti

2. Diváci na sportovním utkání
Do 20 diváků bez dodržení podmínek 1.
Více než 20 diváků za dodržení podmínek 1. - kontroluje organizátor akce
Vzdálenost diváků od sportovní plochy nejméně 2 m

3. Amatérský sport
a. Sportovní aktivita/ akce pro děti do 12 let
Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek

b. Sportovní aktivita/akce pro mládež od 12 do 18 let
Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

c. Sportovní aktivita/akce nad 18 let
Účastníci pohybových aktivit nad 18 let se musí prokázat dokončeným očkováním nebo prodělanou nemocí. Negativní výsledek PCR testu lze použít pouze pro osoby s nedokončeným očkováním.


Podmínky 1.
Osoby nevykazující klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
Osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
Dokončené očkování,
Prodělání nemoci do 180 dnů
Osoby mladší 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost 72 hodin, pouze v případě pohybové aktivity organizované sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

Všichni, kdo se budou pohybovat v areálu Archery park mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních i vnitřních prostorách.
Povinnost se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení nebo závodu a na trenéry, instruktory a rozhodčí v rámci sportovní činnosti nebo v rámci soutěží.
Rodiče a doprovody dětí žádáme, aby se zdržovali v prostorách mezi brankou a vchodem do Archery café či na recepci, a to za dodržení Podmínky 1.


Děkujeme za spolupráci.

vedení Lukostřeleckého klubu CERE z.s
Bohužel nebyly žádné fotografie nalezeny.
ZPĚT NA SEZNAM NOVINEK