Aktualizace nařízení pro vstup na tréninky od 10. 5. 2021
T. Z.
09.05.2021 22:26
Na základě platného nařízení vlády ČR od 10. 5. 2021 upravujeme pravidla pro vstup lukostřelců na vypsané tréninky. Před začátkem tréninkové jednotky:

1. prokáže potvrzení, že 
a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

2. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Tento test je možné zakoupit v areálu Archery Park za 100,-Kč.
Bohužel nebyly žádné fotografie nalezeny.
ZPĚT NA SEZNAM NOVINEK